Innkalling til skriftlig årsmøte i IDRETTSFORENINGEN FLØYA 2020

Postet av Fløya IF den 2. Jul 2020

Til medlemmene i Idrettsforeningen Fløya

Tromsø, 2. juli 2020 

Innkalling til skriftlig årsmøte i IDRETTSFORENINGEN FLØYA 2020

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Idrettsforeningen Fløya, søndag 2. august 2020. 

 

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  

Ordinært årsmøte som skulle gjennomføres i mars tidligere i år er utsatt til medio november på grunn av stor interesse for årsmøtet. Vurderingen av interessen er basert på dekning og uttalelser i media. Styret ønsker å gjennomføre ordinært årsmøte med normal fysisk møtedeltakelse men det lar seg ikke gjøre ettersom grensen for arrangement er av smittehensyn 200 personer og antall medlemmer i IF Fløya er over 200.

Årsmøtet 2. august har kun som formål å få valgt revisor og få godkjent årsregnskapet for 2019. For å kunne søke om momskompensasjon må IF Fløya ha et årsmøtegodkjent regnskap for 2019 innen 15. august 2020. Årsmøtet må velge revisor få å etterleve lisenskrav og retningslinjer fra Norges Fotballforbund i forbindelse Fløya Herrer As spill i Postnord-ligaen. Basiskrav under de økonomiske retningslinjene tilsier at IF Fløya må engasjere statsautorisert/registrert revisor som er medlem av Den norske Revisorforening.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 19. juli 2020. Epost post@floya.no kan benyttes. Det ønskes at vedlagte mal brukes. 

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet per e-post ved henvendelse til post@floya.no eller på IF Fløyas kontorer i Fløyahallen. 

 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene må dette oversendes styret på e-post før årsmøtet, slik at dette kan avklares i god tid før saksdokumentene blir tilgjengeliggjort. 

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IF Fløya i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se IF Fløyas lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan IF Fløyas daglige leder kontaktes på epost thomas@floya.no eller telefon 415 28 538. 

 

Velkommen til årsmøtet! 

 

Med vennlig hilsen 

Styret  Vedlegg


Forslag til: Årsmøte i [navn på idrettslaget] 2020 

Fra: [ditt navn] 

Tittel på forslag: [skriv inn tittel] 

 

Forslag: 

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]  

 

Begrunnelse: 

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]  

 

 

[Sted og dato]  

 

_______________ 

[signatur] 

[Navn] 


0 Kommentar

Eline takker for seg

Postet av Fløya IF den 5. Jun 2020

Eline Torneus flytter i sommer til Oslo og skal ta over rollen som utviklingssjef i Røa. IF Fløya er utrolig fornøyde med jobben Eline har gjort som utviklingssjef og ønsker lykke til med nye utfordringer i Røa. Etter tilsammen 12 år i forskjellige roller i klubben har Eline opparbeidet en bred kompetanse og bidratt stort til den sportslige utviklingen i IF Fløya.


Hovedtrener for Fløya damer 2, Brede Gjestvang vil fra og med 1. august overta som midlertidig utviklingssjef.Eline kommenterer:

Fløya kommer alltid til å være mitt hjerte nært. Det har det vært i nesten halve livet mitt. Så jeg kan med trygghet si at Fløya har i stor grad vært med på å forme meg som person, spiller og de siste årene som trener, spiller- og trenerutvikler. Fra og med 1. august venter rollen som utviklingsansvarlig i Røa, en klubb som står meg nært. Jeg ser frem til nye utfordringer og ønsker å takke for tiden i Fløya.


0 Kommentar

Velkommen til Fløya - Tine Fotballskole 22.-25. juni!

Postet av Fløya IF den 3. Jun 2020

Fløya - Tine Fotballskole arrangeres første sommerferieuke hvert år.

Fløya-Tine Fotballskole 2020

Sted: Fløyahallen/Fløya Arena
Adresse: Dramsveien 206
Postnummer: 9010 TROMSØ
E-post: post@floya.no
Mobil: 41528538
Når: 22.06. 09:30-14:00
23.06. 10:00-14:00
24.06. 10:00-14:00
25.06. 10:00-14:00

Påmelding: https://www.superinvite.no/#/invitation/27d52bcb3580724eb4cbe9f2718a9365


Påmeldingsfrist: 18.06.2020
Alder: Gutter og jenter født 2014 (6år) tom barn født 2008 (12 år)
Pris: kr. 1100,-
Søskenmoderasjon, Barn nr to osv: kr. 935,-

Alle deltakere får fotball hos oss. Deltakerne får utstyr som leveres av Tine. Har tidligere vært ryggsekk og t-shirt.


Mat: Nei ta med egen mat og drikke.
Antall deltakere: MAKS 100.

Vi planlegger to adskilte avdelinger(Inne og ute) på maks 50 deltakere i hver. Gruppene skal holdes adskilt hele fotballskolen. Man skal i minst mulig grad benytte samme garderober/toaletter og spiseplasser. Det legges videre opp til fokus på håndhygiene. Ellers vises til oppdaterte koronaregler for aktivitet i IF Fløya. Regler endres jo hele tiden.


Deltagerne må selv ta med mat, drikkeflaske med innhold og klær til ute og inneaktivitet.0 Kommentar

Oppdatert 29.05.20: regelverk for treninger i korona tid

Postet av Fløya IF den 30. Apr 2020


IF Fløya har besluttet å starte prosessen med å åpne opp for organiserte treninger for alle aldersgrupper når vi finner Fløya Arena igjen under all snøen som har kommet i vinter. Foreløpig har kun seniorlagene startet opp med treninger under strenge retningslinjer. Vi har utarbeidet et foreløpig regelverk for organisert aktivitet basert på de generelle retningslinjene fra Norges Fotballforbund og de spesifikke retningslinjene for våre anlegg. Helse og sikkerhet kommer først så vi stiller strenge krav til gjennomføringen. Vi håper at vi gjennom organiserte treninger kan sikre en fornuftig aktivitet på våre anlegg når det blir bart igjen. Regelverket lyder som følgende:


Retningslinjer fra Norges Fotballforbund 

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter: 

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette. 
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes. 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter: 

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. 
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten. 

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende: 

 • Det må sikres at deltakerne f.o.m. 20 år til enhver tid holder minst 1 meters avstand, og det ikke er mer enn 20 spillere som deltar i en gruppe. 
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er kun tillatt for de som er under 20 år.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter. 
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer. 
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten. 
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader. 
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten. 

Fotballens koronavettregler: 

 • Føler du deg syk - bli hjemme
 • Maks 20 spillere per gruppe
 • Det skal være en voksenperson til stede per gruppe 
 • Hold en meters avstand eller mer når vi ikke spiller fotball - unngå unødvendig nærkontakt
 • Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen så lenge det er innad i faste grupper - ikke på tvers av treningsgrupper selv om de er samme alderskull. 
 • De som er 20 år og eldre - ingen spill mot hverandre og ingen øvelser som innebærer nærkontakt 
 • Desinfisering/rengjøring av ball og annet utstyr 
 • 11`er baner skal ikke ha flere enn 50 spillere/ledere på banen til sammen
 • 7` og 9`er baner skal ikke ha flere enn 25 spillere/ledere på banen til sammen 

 

Fløyahallen 

Spesifikke regler som gjøres gjeldende i hallen: 

 • Banen kan deles i soner dersom flere lag trener på samme tidspunkt. med sikkerhetssone på 2 meter mellom sonene. Skillevegger skal ikke brukes
 • Maksimalt 25 spillere/ledere i hallen
 • Maksimalt 20 spillere per gruppe
 • Hvert lag bruker samme ballnett på hver trening 
 • Lagene skal ha egne kjegler
 • Om to eller flere lag trener på samme tidspunkt er det er ikke tillatt å hente ball i en annen sone enn den man tilhører - ballen må sparkes tilbake og rengjøres av trener før den tas i bruk igjen.
 • Ny gruppe i hallen plasserer seg på løpebanen i en ende av hallen – fortsatt 1 meter mellom spillerne 
 • Ingen andre enn de som deltar på organisert trening har anledning å være til stede i hallen
 • Baller rengjøres med såpe og vann etter trening
 • Minst en voksenperson til stede i hver gruppe
 • Trenerne er ansvarlig for å påse at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene 
 • Ingen bruk av garderobe eller toaletter

Utstyr: 

 • Trener henter og bringer utstyr inn og ut av utstyrsrommet 
 • Trener legger ut og samler inn kjegler og baller 
 • Rengjør baller med såpevann etter hver økt 

Inn og ut av hall: 

 • Treneren låser spillerne inn og ut av hallen gjennom rømningsdør i samlet gruppe – fortsatt 1 meter avstand 
 • Håndsprit og vaskeutstyr ved inn/utgang. 

 

Fløya Arena 

Spesifikke regler som gjøres gjeldende på banen: 

 • Banen kan deles i soner dersom flere lag trener på samme tidspunkt, med sikkerhetssone på 2 meter mellom sonene 
 • Maksimalt 50 spillere/ledere på banen
 • Maksimalt 20 spillere per gruppe
 • Hvert lag bruker samme ballnett til på hver trening
 • Lagene skal ha egne kjegler
 • Om to eller flere lag trener på samme tidspunkt er det er ikke tillatt å hente ball i en annen sone enn den man tilhører - ballen må sparkes tilbake og rengjøres av trener før den tas i bruk igjen.
 • Ingen andre enn de som deltar på organisert trening har anledning å være til stede på banen. Oppmøte/samling på parkeringsplassen. Felles inngang/utgang til/fra banen. 
 • Ekstra oppvarming i forkant av treningen må foregå utenfor Fløya Arena.
 • Baller rengjøres med såpe og vann etter trening 
 • Minst en voksenperson til stede i hver gruppe
 • Trenerne er ansvarlig for å påse at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene
 • Ingen bruk av garderobe eller toaletter. Opphold i hallen eller utenfor hovedinngang ikke tillatt av hensyn til smittespredning. 

Utstyr: 

 • Trener oppbevarer utstyr hjemme 
 • Trener legger ut og samler inn kjegler og baller 
 • Rengjør baller med såpevann etter hver økt 

Inn og ut av bane: 

 • Treneren følger spillerne inn og ut av banen i samlet gruppe ved trenings-start og slutt. Husk avstand på 1 meter.
 • Håndsprit og vaskeutstyr ved inn/utgang. 

0 Kommentar

Fløya - Koronaviruset

Postet av Fløya IF den 4. Apr 2020

Koronaviruset har på kort tid rammet og endret situasjonen i samfunnet vi lever i. Liv og helse går foran alt, og vi deltar alle på en felles dugnad for å bekjempe viruset. Samtidig kjemper mange idrettslag og foreninger en kamp for å kunne tilby aktiviteter for barn og unge også etter krisen. Koronaviruset skaper flere utfordringer for IF Fløya og lagene i klubben. Avlyste arrangementer og bortfall av dugnadsmuligheter gir tapte inntekter. Samtidig opplever sponsormarkedet vårt de samme økonomiske utfordringene. 

Målet med denne fiktive, men høyst reelle kampen, er å ha en oppegående og sterk klubb som er klar for å gi barn og ungdom et godt tilbud når krisen er over. Dette er en kamp vi ikke skal tape! Klarer vi å «fylle» arenaen til denne kampen slik at vi bevarer vårt kjære IF Fløya?

Vi trekker ut to vinnere av sesongkort blant deltakerne!

Billettpris: valgfritt beløp over 50 kr.

Vipps til 601912
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline