(UTSATT pga Covid-19)

Årsmøte 2020 avholdes ONSDAG 25.3. kl. 19:00 i Sosialrommet i Fløyahallen.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 11. mars til post@floya.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på kontorlokalene til IF Fløya.

Stemmerett på årsmøtet har alle som fyller 15 år i 2020, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ikke ha uoppgjorte forpliktelser.  For nye medlemmer er betalingsdato lik dato for registrert medlemskap. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8 på www.floya.no

Se vedtekter for info:  http://www.floya.no/p/16244/vedtekter

Det vil bli foretatt medlemssjekk opp mot betalt medlemskontingent ved inngang årsmøte.
Minner også om at lagledere/trenere må være medlem av IF Fløya for å utføre sitt verv.

Har du kandidater til styreverv eller andre verv setter vi pris på at valgkomiteen blir tipset.

Endelig saksliste og dokumenter vil bli tilgjengelig 1 uke før, dvs. 18. mars. Ønsker du tilgang til dokumenter, vennligst ta kontakt med administrasjonen.


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

4. Behandle idrettslagets årsberetninger, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder er ikke på valg.

b) Tre styremedlemmer og  ett varamedlem.

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9

d) Revisor.

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

g) Medaljekomité med ett medlem og ett varamedlem.

h) Kontrollkomité med ett medlem og ett varamedlem.

Styret

Levert av IdrettenOnline