(UTSATT pga Covid-19)

Årsmøte 2020 avholdes ONSDAG 25.3. kl. 19:00 i Sosialrommet i Fløyahallen.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 11. mars til post@floya.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene én uke før årsmøtet på kontorlokalene til IF Fløya.

Stemmerett på årsmøtet har alle som fyller 15 år i 2020, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ikke ha uoppgjorte forpliktelser.  For nye medlemmer er betalingsdato lik dato for registrert medlemskap. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8 på www.floya.no

Se vedtekter for info:  http://www.floya.no/p/16244/vedtekter

Det vil bli foretatt medlemssjekk opp mot betalt medlemskontingent ved inngang årsmøte.
Minner også om at lagledere/trenere må være medlem av IF Fløya for å utføre sitt verv.

Har du kandidater til styreverv eller andre verv setter vi pris på at valgkomiteen blir tipset.

Endelig saksliste og dokumenter vil bli tilgjengelig 1 uke før, dvs. 18. mars. Ønsker du tilgang til dokumenter, vennligst ta kontakt med administrasjonen.


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

4. Behandle idrettslagets årsberetninger, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder er ikke på valg.

b) Tre styremedlemmer og  ett varamedlem.

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9

d) Revisor.

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

g) Medaljekomité med ett medlem og ett varamedlem.

h) Kontrollkomité med ett medlem og ett varamedlem.

Styret

Powered by: Bloc