Vedtak årsmøtet i IF Fløya Fløyahallen 28. feb. 2012

Følgende kontingenter og aktivitetsavgift ble vedtatt for medlemmer i IF Fløya


Kontingenter

Kontingent
Akt. Avgift
Gutter og jenter 10 år og yngre (det året du fyller)

kr. 500,-
kr. 1.600,-
Gutter og jenter 11-12 år (det året du fyller)

kr. 500,-
kr. 2.050,-
Gutter og jenter 13-14 år (det året du fyller)

kr. 500,-
kr. 2.300,-
Gutter og jenter 15-16 år (det året du fyller)

kr. 500,-
kr. 2.600,-
Gutter og jenter 17 år og eldre(det året du fyller)

kr. 500,-
kr. 3.200,-
Spillerlisens/forsikring senior
kr. 1.000,-


Spillerlisens/forsikring rekrutt
kr. 1.000,-


Bueskyting

Kr. 500,-
Kr. 1.100,-
Støttemedlemskap

Kr. 250,-

Søskenmoderasjon Fra barn nr. 2
kr. 1.000,-


Søskenmoderasjon refunderes etter søknad til IF Fløya.

Man betaler aktivitetsavgiften i forhold til hvilke lag man er på. Er man 16 år og spiller på Herrer B, så betaler man det som Herrer B skal ha.


Kontingentene gjelder pr kalenderår og gjelder fra 01.01.2013 og frem til et årsmøte vedtar endringer.
Se kapittel 13.2 i klubbhandbokens kapittel om økonomi som omtaler innbetaling og innkreving.
Levert av IdrettenOnline