Dugnader i Fløya
Fløya har gjennom året noe dugnader, som enten er inntektsgivende for klubb eller det enkelte lag.
Klubbdugnadene er til inntekt for klubben og driften av den.
Lagsdugnadene er til inntekt for lagene og er med på å betale ekstra kostnader lagene pådrar seg i løpet av en sesong.


KLUBBDUGNADER
Vi er så heldige å ha et eget idrettsanlegg, som brukes til diverse aktiviteter, både egne og utleide.
Hvert år arrangeres det ei Boligmesse, vanligvis første helg i november. Til denne messen utfører vi en del dugnadsarbeid for messearrangør. I tillegg til dette arbeidet, står vi selv ansvarlig for kaféen under messa.
Vi har også et klubblotteri i forbindelse med adventstiden hvert år, som også er en klubbdugnad.
Ved andre arrangement i vårt anlegg, har vi også kontraktsfestet at vi skal bli forespurt ved eventuelle dugnadsarbeid.


LAGSDUGNADER
I forbindelse med våre anlegg, må det hele tiden utføres en god del vedlikeholdsarbeid. Dette er arbeid som Fløya anlegg kjøper av idrettsforeningen til en avtalt timepris. I denne forbindelse er det satt opp en årsplan hvor lagene får ansvar for 2-3 uker med vakter i tillegg til fellesdugnad for laget på mandager i samme uke.

ANDRE DUGNADER
Alle lagene/gruppene er delvis selvfinansierte, dvs at de må selv anskaffe midler til sin egen drift ut over en minimumsdrift. Dette kan være eksterne dugnader eller sponsorer. Ved enkelte anledninger har også Fløya anlegg behov for utført arbeid, og da vil lagene bli forespurt om en innsats til avtalt timepris.

HVEM STILLER PÅ DUGNADENE?

Alle med barn i Fløya, samt de som er aktive selv, forventer man stiller på dugnad. Dugnad er et av de sterkeste tiltak for å skape et godt miljø i både klubb og i lagene. Her blir man kjent med andre barns foreldre, skaper sterke bånd familiene i mellom, får kjenne på både lags- og klubbfølelsene og vil se at det en er med på å skape, gjør en forskjell i hverdagen for de som er med. Det er naturlig at både trenere, lagledere og andre er med på felles dugnader. Dette er med på å skape de bånd man er avhengige av i et lag/klubb.. Vi ønsker alle velkommen til dugnader i Fløya.


HALLDUGNADER 2015

Fellesdugnader mandager. Hallvakter mandag - søndag.  Dugnads ansvarlig/ lagleder får årsoversikten og arbeidsbeskrivelse hver uke.


Hallvakter Fløyahallen 2016

Uke

Uke

Uke

Lag

1

21

45

Damer A

2

22

46

Herrer A

3

23

47

Damer B

4

24

48

Herrer B

5

25

49

Gutter 2000

6

26

50

Gutter 2002

7

32

51

Gutter 2004

8

33

52

Gutter 2005-1

9

34

Gutter 2005-2

10

35

Gutter 2006

11

36

Gutter 2007

13

37

Gutter 2008-1

14

38

Gutter 2008-2

15

39

Gutter 2009-1

16

40

Gutter 2009-2

17

41

Gutter 2009-3

18

42

Gutter 2010

19

43

Bueskyting Konkurranse

20

44

Bueskyting Tradisjonell

Fellesdugnader mandager. Hallvakter mandag - søndag


Levert av IdrettenOnline