tyremøtene blir hovedsakelig holdt siste tirsdag i måneden kl. 18:00 i Fløyahallen.

Hovedstyret i IF Fløya er tillagt forskjellige ansvarsområder/roller. Under er nevnte styret og med de roller de pr tiden innehar.


StyrelederNestlederStyremedlemStyremedlemStyremedlemStyremedlemStyremedlem


Mats WarvikTrond RobertsenKjell HansenMagne JørgensenMarit SeppolaWeronica WilmiTommy Bjerkås
954 03 882911 16 536916 12 035905 97 028990 46 608452 69 883412 39 240
mail Mats

mail Trond

mail Magnemail Maritmail Weronicamail Tommy
Adm

Drift
Økonomi

Yngres
Økonomi
Kvalitets- klubb
AnleggHerrer
Yngres
Herrer
Damer
1. Varamedlem2. Varamedlem3. Varamedlem
Roger KarlsenIngrid Mellem MortensenJohnny Fløyli
mail Rogermail Ingridmail JohnnyKONTROLLKOMITEEN.

MEDLEM:
Martine Guttormsen
MEDLEM:
Hans Arild Fjelde
VARA:
Edmund Brobakk

MEDALJEKOMITEEN
MEDLEM:
Magne Jørgensen
MEDLEM:
Merete Johansen
VARA:
Kjell HansenVALGKOMITEEN

LEDER:
Rolf Hillesøy
MEDLEM:
Gjermund Hartviksen
MEDLEM:


Powered by: Bloc