1.1 Klubbens håndbok
Klubbens håndbok er først og fremst ment å være til hjelp for våre tillitsvalgte. Særlig som nyvalgt i et verv kan det være behov for å sette seg inn i det klubben står for. I håndboka får vi kjennskap til klubbens administrative oppbygging, klubbens vedtekter, instrukser, stillingsinstrukser med mer. Vi skal ta vare på de gode ideer og arbeidsredskaper som eksisterer, og lære av hverandre. Vi håper at boken vil være et redskap for hele klubben.

1.2 Holdere av håndboka
Håndboka skal holdes av klubbens styre, ansatte, leder av utvalg og komiteer. Håndboka skal ligge på klubbens internettside

1.3 Overlevering av håndboka
Håndboka skal overleveres etter valg av tillitspersoner, styret er ansvarlig for at dette skjer. En ansatt eller en fra styret er ansvarlig for å gå gjennom boken med nyvalgte tillitspersoner.

1.4 Ajourføring av håndboka
Styret og de ansatte er ansvarlig for ajourføring av boken til enhver tid. Rettelser overleveres og gjennomgår på styremøter. Oppdateringer sendes deretter ut til de som har boka.

Levert av IdrettenOnline