Sportslig utvalg Fløya (SUF) består av;

Bård Bergvoll (leder)Damermail Bård975 11 185
Hans Arild Fjelde (nestleder)Herrermail Hans Arild900 34 929
Camilla MikalsenHerrer Bmail Camilla901 86 483
Isak MaaseideYngres G06mail Isak976 41 188
Magne JørgensenHerrermail Magne905 97 028
Linn SørensenYngres G09-2mail Linn971 99 968Sportslig Utvalg Fløya har månedlige møter. De har møtedag første TORSDAG i måneden.

Hovedstyrets leder og daglig leder har møterett og vil bli innkalt til alle møter utvalget avholder.

I tillegg til SUF så er det etablert SUFY, som er Sportslig Utvalg Fløya Yngres. Dette utvalget består av SUF sine representanter fra yngres avd og avholder også egne møter.

Powered by: Bloc