Vedtak årsmøtet i IF Fløya Fløyahallen 28. feb. 2012

Følgende kontingenter og aktivitetsavgift ble vedtatt for medlemmer i IF Fløya

Kontingenter

Membership
Activity
Boys and girls 10 years and younger

kr. 500,-
kr. 1.600,-
Boys and girls 11-12 years old

kr. 500,-
kr. 2.050,-
Boys and Girls 13-14 years old

kr. 500,-
kr. 2.300,-
Boys and Girls 15-16 years old

kr. 500,-
kr. 2.600,-
Boys and Girls 17 years and older

kr. 500,-
kr. 3.200,-
Player license/ensurance senior
kr. 1.000,-


Player license/ensurance rekrut
kr. 1.000,-


Bueskyting

Kr. 500,-
Kr. 1.100,-
Støttemedlemskap

Kr. 250,-

Søskenmoderasjon Fra barn nr. 2
kr. 1.000,-


Søskenmoderasjon refunderes etter søknad til IF Fløya.

Kontingentene gjelder pr kalenderår og trer i kraft 01.01.2013 og frem til et årsmøte vedtar endringer.
Se kapittel 13.2 i klubbhandbokens kapittel om økonomi som omtaler innbetaling og innkreving.


Styret.


Levert av IdrettenOnline