Årsmøte 2016 avholdes i Sosialrommet i Fløyahallen torsdag 10. mars 2016 kl. 18:00.

Saksliste er:

 1. Godkjenne fullmakter.
 2. Godkjenne innkalling.
 3. Godkjenne dagsorden.
 4. Valg av dirigent og møtesekretær.
 5. Valg av desisorer som sammen med styret skal underskrive protokoll
 6. Behandle beretninger.
 7. Behandle revidert regnskap.
 8. Behandle forslag til budsjett 2016.
 9. Fastsette kontingent.
 10. Behandle organisasjonsplan.
 11. Behandle Strategiplan og sportsplan 2012-2015
 12. Valg av styre, kontrollkomité, utvalgsmedlemmer og valgkomité.
 13. Valg av revisor.
Powered by: Bloc