Presentasjon fotball jenter NTG

NTG Fotball jenter

Før skoleåret 2014-15 ble det gjennomført en deling mellom guttene og jentene på NTG i Tromsø. Dette har vært en vellykket løsning der jentene har fått tettere og bedre oppfølgning og dermed en bedre utvikling føler vi. En annen viktig faktor har vært samarbeidet med Fløya som gjør at vi drar nytte av de samme trenerkreftene og dette med å ha gode treningsforhold også på vinteren gjennom bruk av Fløyahallen. Det har vært nyttig for jentene å ha samme trener på NTG og på klubblaget med tanke på å styre belastningen og intensiteten med tanke på kamper og spesielt en treningshverdag som ofte inneholder to økter. Den helhetlige oppfølgningen skal være god for utøveren/eleven.

Vi har base på Alfheim der vi har nærhet til skole, garderober, kunstgressbane, administrasjon, kantine og det som hører til for at hverdagen skal kunne kombineres med trening og skole. På vinterhalvåret forflytter vi oss til Fløyahallen på treningene, men vi har alltid Alfheim som base og utgangspunkt.

De fleste av spillerne på NTG er også en del av Fløya sin stall og det er samme trener som jobber rundt spillerne både på formiddag og ettermiddag. Dette gjør at vi klarer å skape en unik helthetlig oppfølgning av spillerne. Det er ikke avgjørende eller en nødvendighet at spillerne er tilknyttet Fløya og de står naturligvis fritt til å velge klubb eller forbli i den klubben de kommer fra år de kommer til NTG. Fleksibilitet og tilpasning er også viktig for oss.

Det kreves mye for å nå opp som fotballspiller, og vi prøver å legge mest mulig til rette for at dette skal kunne være mulig, men det vil alltid være mye opp til hver enkelt spiller selv hvor mye arbeid som skal legges ned og hvor lyst hver enkelt har til å nå frem. Vi skal legge til rette for at de som virkelig ønsker det og vil bli god, skal ha best mulige forutsetninger for å kunne utnytte sitt potensiale til fulle.

Det kan være slitsomt og tøft å bli en god fotballspiller, men det er ingenting som tilsier at det ikke skal være veldig artig underveis!


Levert av IdrettenOnline