Hvert lag kan ha sin egen ViPPS konto hos Fløya.

Inntektene gjennom disse kontoene vil automatisk bli godskrevet lagene.

Her er ViPPS kontoene;

Hoved konto Fløya arrangementFløya Kiosk100946100946
Fløya SkatehallFløya Skatehall105009105009
Fløya BueskytingFløya Bueskyting105016105016
Dame A kamperFløya Damer9982199821
Herre A kamperFløya Herrer9982299822
Fløya Herrer BFløya Herrer B
128709
Fløya G19Fløya G199982399823
Fløya Damer JuniorFløya Damer Junior110118110118
Fløya G05-1
Fløya G05-2Fløya G05-2107153107153
Fløya G06
Fløya G07FløyaG07139901139901
Fløya G08-1Fløya G08-1107152107152
Fløya G08-2
Fløya G09-1Fløya G09-1107789107789
Fløya G09-2
Fløya G09-3
Fløya G10
Fløya G11Fløya G11110783110783
Fløya G12
Powered by: Bloc