Økonomisk støtte til aktivitet

For å drive aktiv idrett i IF Fløya, må man være medlem, ha betalt sin medlemskontingent og sin aktivitetsavgift og evnt forsikring til dekning av lagets kostnader.

IF Fløya kan være behjelpelig med informasjon om hvordan søke støtte hos NAV hvis man har en vanskelig eller utfordrende økonomi. Foreldre med barn i Fløya må gjerne ta kontakt med daglig leder i Fløya for å få informasjon om hvordan det søkes og hvordan fremdriften i en slik behandling vil være.

Foreldre som søker støtte hos NAV må legge ved den dokumentasjon som NAV trenger.  Dette er dokumentasjon som viser økonomisk status for familien, som lønnsslipp, selvangivelse fra siste år, husleiekontrakt, kontoutskrift e.l. som viser hvilke utgifter familien har. Det må i tillegg vedlegges fakturaer fra IF Fløya som beskriver hva som skal dekkes inn. Veiledende beløp for støtte er kr. 4.000,- pluss støtte til kjøp av utstyr evnt. en turnering. (se detaljer under).

Hva som kan dekkes inn av det søkte beløpet kan være;

1.    Medlemskontingent.

2.    Aktivitetsavgift.

3.    Forsikring for deltagelse i laget.

4.    Tilskudd til deltagelse på en turnering innenfor de nordiske land for spiller over 12 år.  (Nordiske turneringer = Piteå cup, Norway cup, Gothia cup o.l.)

5.    Tilskudd for kjøp av rimeligste utstyr for spiller.

 

IF Fløya ønsker å være behjelpelig med å finne gode løsninger der det er behov for det.  Vi har et ønske om at alle skal ha tilbud innen idretten uavhengig av økonomisk tilstand.

Det må påregnes 4 ukers behandlingstid hos NAV i slike saker, så ikke vent med å sende inn søknad i siste liten, men vær ute i god tid.

Se lenke for søknadsskjema;

http://www.tromso.kommune.no/g...

Nederst på side 1 står det et punkt "søknaden gjelder".  Der skriver de Støtte til fritidsaktivitet til barn, og i det firkantede feltet der det står begrunnelse, må de skrive mer konkret om hva de søker støtte til (medlemskontingent, aktivitetsavgift, utstyr og lignende  og hvorfor (eks vanskelig økonomi/dårlig råd og har ikke midler til å betale dette selv - trenger økonomisk støtte slik at barnet kan delta)

Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis vi kan være til hjelp.

 

Mvh 

IF Fløya

John W. Olsen

Daglig leder / Sport & Marked

Mob +47 91 55 64 11

E-post: john@floya.no 

Powered by: Bloc