Innkalling til årsmøte 2021 i Idrettsforeningen Fløya – fjernbehandling via Teams

Postet av Fløya IF den 25. Feb 2021

Til medlemmene i Idrettsforeningen Fløya

Styret i Idrettsforeningen Fløya innkaller herved til årsmøte 2021.

Årsmøtet avholdes torsdag 25. mars kl. 19:00 og gjennomføres med fjernbehandling via Teams.

 

Forslag/saker som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet,
det vil si senest torsdag 11. mars til: post@floya.no. Det ønskes at vedlagte mal nederst i innkallingen brukes. 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Saksliste: Saksliste_årsmøte_IFF_2021.pdf

Oppdatert saksliste 23.mars: Saksliste_årsmøte_IFF_2021_oppdatert_230321.pdf

Oppdatert saksliste 25. mars: Saksliste_årsmøte_IFF_2021_oppdatert_210325_V3.pdf

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt minst 15 år i kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se idrettslagets lov på  https://www.floya.no/p/16244/vedtekter.

 

På grunn av de nasjonale tiltakene for å begrense covid-19 smitte har IF Fløya besluttet å avholde et digitalt årsmøte istedenfor et fysisk årsmøte.

Dermed ønsker vi påmelding til årsmøtet. Påmeldingen kan gjøres per epost post@floya.no

 

Påmeldingsfristen er onsdag 24. mars kl. 12.00. Dette for å kunne kontrollere de stemmeberettigede i forkant av årsmøtet. 

De påmeldte vil få tilsendt en link per epost for deltakelse på det digitale årsmøtet etter at de stemmeberettigede er kontrollert.

 

Årsmøtet starter 25. mars kl. 19.00 men vi åpner rommet kl. 18.40 slik at alle skal rekke å være inne til start.

 

Dersom du er medlem og av særskilte årsaker er forhindret fra å delta digitalt så ta kontakt med daglig leder, Thomas Båtnes Braaten på 41528538 eller thomas@floya.no.

 

Ved andre spørsmål som gjelder årsmøtet, kan IF Fløyas daglige leder kontaktes på epost thomas@floya.no eller telefon 415 28 538. 

 

Velkommen til årsmøtet! 

 

Med vennlig hilsen 

Styret 

  

Vedlegg:

 

Forslag til: Årsmøte i [navn på idrettslaget] 2021 

Fra: [ditt navn] 

Tittel på forslag: [skriv inn tittel] 

 

Forslag: 

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]  

 

Begrunnelse: 

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]  

 

 

[Sted og dato]  

 

_______________ 

[signatur] 

[Navn] 

 


0 Kommentar

Koronaregler i Fløyahallen

Postet av Fløya IF den 16. Feb 2021

All aktivitet som gjennomføres i Fløyahallen skal følge retningslinjene til Norges Fotballforbund.


Oppdaterte koronavettregler finner du her:

https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2021/nye-koronavettregler-fra-20.-januar/


Fløyahallen 

Spesifikke regler som gjøres gjeldende i hallen: 

  • Minst 1 meter avstand utenfor aktivitet.
  • En treningsgruppe bør være fast over tid.
  • Hvert lag bruker sitt eget ballnett på hver trening 
  • Lagene skal ha egne kjegler
  • Vær tålmodig å vent til treningstidspunktet før man går inn i hallen.
  • Ingen andre enn de som deltar på organisert trening har anledning å være til stede i hallen, med unntak av maks e forelder per barn på de minste lagene.
  • Det er ikke tillatt å sitte på nederste rad på tribunen. Dette for å sikre god avstand for lag som trener innerst i hallen når de må passere.
  • Minst en voksenperson til stede i hver gruppe
  • Trenerne er ansvarlig for å påse at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene 
  • Ingen bruk av garderobe

 

Det er tilgang til håndsprit ved alle innganger på Fløyahallen.

Det er tilgang på vaskebalje for å rengjøre fotballer.

Hallvakt følger med på at retningslinjene blir fulgt.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline