Her er utkast til Klubbhåndbok for IF Fløya 2019-2021.

2018-11-09 Revidert Klubbhåndbok IF Fløya med INNHOLDSFORTEGNELSE.pdf

Klubbhåndboka er forelagt styret i styremøte 22.11.2018.

Klubbhåndboka vil nå ligge ute, til høring frem til 20.1.2019.

Frem til da står det fritt for medlemmer å komme med innspill til Klubbhåndboka.

Det er noe i klubbhåndboka som vi allerede vet vil bli revidert, men vi mener at alle skal få mulighet til å fremme forslag til endringer.


for IF Fløya

Thomas Båtnes Braaten

daglig leder1.1 Klubbens håndbok

Klubbens håndbok er først og fremst ment å være til hjelp for våre tillitsvalgte. Særlig som nyvalgt i et verv kan det være behov for å sette seg inn i det klubben står for. I håndboka får vi kjennskap til klubbens administrative oppbygging, klubbens vedtekter, instrukser, stillingsinstrukser med mer. Vi skal ta vare på de gode ideer og arbeidsredskaper som eksisterer, og lære av hverandre. Vi håper at boken vil være et redskap for hele klubben.


1.2 Holdere av håndboka

Håndboka skal holdes av klubbens styre, ansatte, leder av utvalg og komiteer. Håndboka skal ligge på klubbens internettside


1.3 Overlevering av håndboka

Håndboka skal overleveres etter valg av tillitspersoner, styret er ansvarlig for at dette skjer. En ansatt eller en fra styret er ansvarlig for å gå gjennom boken med nyvalgte tillitspersoner.


1.4 Ajourføring av håndboka

Styret og de ansatte er ansvarlig for ajourføring av boken til enhver tid. Rettelser overleveres og gjennomgår på styremøter. Oppdateringer sendes deretter ut til de som har boka.Levert av IdrettenOnline