Arrangere hjemmekamper


Ved alle egne kamparrangementer (hjemmekamper) er det tillagt noen ansvarsområder, både ovenfor tilskuere, gjestende lag, dommere og egne spillere/ledere.


KAMPVERT FOR IF FLØYA

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket.

 • Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester. En kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.
 • Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.
 • Kampverten har på gul kampvert-vest (og for yngre lag har med seg foreldrevettkort).


En kampvert har ansvar for følgende punkter:


FØR KAMPEN:

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
 • Ønske velkommen begge lag og dommer(e).
 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av hvor lagene har sin lagledelse/innbyttere og står godt utenfor sidelinjen.
 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.


UNDER KAMPEN:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
 • Prate med dommer i pausen.
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre og tilskuere, og ta kontakt hvis det går over streken.
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen.
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

ETTER KAMPEN:

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen.
 • Takker begge lag og dommer for kampen.
 • Rydde garderober og rundt banen etter kampslutt.


Powered by: Bloc