STYRET


Styremøtene blir hovedsakelig holdt siste torsdag i måneden kl. 19:00 i tribunebygget på Fløya Arena.

Hovedstyret i IF Fløya er tillagt forskjellige ansvarsområder/roller. Under er nevnte styret og med de roller de per tiden innehar.


HOVEDSTYRET

Styreleder

Petter Dahl

Tlf: 909 99 917

Epost: p.dahl.post@icloud.com

Adm/Økonomi

Nestleder

June Olsen

Tlf: 907 43 950

Epost: june_o81@yahoo.no

Styremedlem

Filip Dale

Tlf: 988 40 868

Epost: filip@bedsys.no

Styremedlem

Eirik Nilsen

Tlf: 992 56 290

Epost: eirik.nilsen@outlook.com

Styremedlem

Linn Sørensen

Tlf: 971 99 968

Epost: linn-sorensen@hotmail.com

Yngres

Styremedlem

Rolf Hillesøy

Tlf: 454 99 463

Epost: rolf.hillesoy@asplanviak.no

Anlegg

Styremedlem

Magnus Rikheim Engeset

Tlf: 918 35 88

Epost: engeset.magnus@gmail.com

1. Varamedlem

Charlotte Olsen

Tlf: 977 97 615

Epost: charlottelinne@gmail.com

2. Varamedlem

Stein Inge Kvalvik

Tlf: 901 30 515

Epost: stein@xsoffice.no

KONTROLLKOMITEEN


Medlem: Hans Arild Fjelde

Medlem: May Tove Stangnes

Varamedlem: Tone Heimlund

MEDALJEKOMITEEN


Medlem: Elin Haugdal

Medlem: Trond Robertsen

Medlem: Kjell Hansen

VALGKOMITEEN


Leder: Ronny Repvik

Medlem: Beate Ytreberg

Medlem: Magne Jørgensen

Varamedlem: Camilla Mikalsen

Levert av IdrettenOnline