I kjelleren i Fløyahallen har vi en Skatehall/BMX bane.

Skatehallen har åpent:
Junior: Se Tromsø Skateklubb på Facebook.
Senior: Se Tromsø Skateklubb på Facebook.
Jenteskate: Torsdag kl. 18:00-20:00.

for åpningstider, se facebook siden til Tromsø Skateklubb.

Det tilbys følgende kortalternativer:

Dagsbillett kr. 50,-
Halvår vår 600,-

Halvår høst 500,-

Dagsbillett jenteskate 30,-

Halvår kun jenteskate 300,- (For tilgang andre kvelde gjelder ordinære priser)

Sjekk Facebook side til Tromsø Skateklubb for evnt. endringer: Facebook Tromsø Skateklubb og Jenteskate Tromsø

Det er begrenset antall personer som har tilgang til hallen ifm Korona-Pandemien. Pr i dag har vi et tak på 8 personer i hallen. Dette antallet kan endres plutselig. Følg ellers regler fra FHI om håndhygiene og avstand. Videre oppfordres til å unngå å ta i/berøre dørvridere, rekkverk og annet.

Pr i dag har vi ikke noen tilskudd til drift av hallen. Vi har derfor ikke noen ansatte aktivitetsledere. Imidlertid forsøker Skateklubben og de andre aktivitetene å rekruttere foreldre og aktive for å holde åpent. Tidspunkt for aktiviteter og aldersgrupper kan variere fra uke til uke.

Skateboardhallen eies av Fløya Anlegg AS og drives i samarbeid med Tromsø Skateklubb.

Vi oppfordrer alle brukere å engasjere seg og bidra til et rent og trivelig miljø i skatehallen.
Hjelp oss å holde lokalene i orden og rene.
Det er kontinuerlig vedlikehold av ramper mm. Meld gjerne feil og ønsker til magne@floya.no


Regler for Skatehall

Beskyttelse som hjelm, kne- og håndleddbeskytter skal brukes.
All aktivitet i hallen på eget ansvar.
Vis hensyn for andre og spesielt yngre/mindre besøkende.
Kr. 50,- skal betales som inngangspenger hver gang du skater i hallen.
Halvårskort kan kjøpes, se prisliste. Betal gjerne med Mcash.
Søppel, snus og tomflasker skal legges i søppeldunk/flaskedunken.
Gamle brett legges i søppeldunken. Hvis dunken er full skal denne tømmes.
Vi har nulltoleranse for rusmidler (narkotika og alkohol) i skatehallen. Brudd på denne reglen vil føre til utvisning av personen(e) det gjelder.
Hærverk er også forbudt! Dette vil også medføre erstatning og utvisning for personen(e) det gjelder.
Åpningstider: Se øverst på denne siden og facebook side til Tromsø skateklubb.

I skatehallen gjelder følgende regler:
  • besøkende i skatehallen plikter å rette seg etter de instrukser vakt i hallen gir.
  • Det er tillatt med skateboard, rollerblades og BMX i skatehallen. (BMX kun på egne timer dedikert til dette).
  • Nødvendig beskyttelsesutstyr som hjelm og beskyttelser skal brukes.
  • Det er ikke tillatt å nyte noen former for rusmidler i hallen eller før ankomst til hallen.
  • Hærverk er strengt forbudt og vil medføre utvisning.
  • All aktivitet i skatehallen foregår på eget ansvar og evt. skader må dekkes av egen forsikring.
  • IF Fløya tar ikke ansvar for eiendeler og utstyr som mistes, skades eller blir stjålet i hallen.
  • Alle brukere må ta hensyn til hverandre slik at alle får best mulig utbytte av sitt opphold i hallen.
  • Overtredelser vil medføre sanksjoner. Utvisning og inndragelse av kort/adgang er noen av virkemidlene.
Om du har innspill til regler, drift eller bare spørsmål må du gjerne sende dette til post@floya.no


Levert av IdrettenOnline