6. Visjon, mål og verdier

6.1 Visjon

Fotballglede,

muligheter og utfordringer for alle!6.2 Mål

Idrettsforeningen Fløya skal ha et differensiert tilbud til alle som ønsker å

spille fotball ut fra sine ønsker, behov og ambisjoner – og tilbudene skal gi

trivsel og utviklingsmuligheter for den enkelte. Idrettsforeningen Fløya skal

gjennom systematisk utnyttelse av kompetanse og kunnskaper aktivt utvikle de

områdene som betyr noe for å påvirke prestasjoner i fotball. Etablere seg på

nasjonalt plan som det ledende laget fra Nord-Norge i toppserien for kvinner.6.3 Verdier og

holdninger
De siste årene har fokus på sentrale verdier i norsk idrett generelt

og i fotball blitt stadig større. Med «glede, helse, fellesskap og ærlighet»

som overordnede føringer, er det viktig at vi klargjør hvilke verdier som skal

prege fotballmiljøet og hvilke forpliktelser og krav til holdninger dette

stiller til den enkelte og fellesskapet.


Trivsel er et hovedbegrep – og begreper som åpenhet, forståelse, respekt, aksept,

toleranse, engasjement, moro, samarbeid og fair play er sentrale konkretiseringer.


De grunnleggende verdier i Idrettsforeningen Fløya er nærheten, fellesskapet og miljøet som

skapes av mennesker som samarbeider rundt en engasjerende aktivitet.

Oppslutningen, relasjonene og entusiasmen skapes i forhold til den lokale

klubben med barn, unge og foreldre/foresatte og andre voksenpersoner.


Nærheten, oppslutningen, opplevelsen og identifikasjonen har også en verdifull dimensjon

inn mot toppfotballen. Det er viktig at toppfotballen og breddefotballen har

den rette nærhet og forståelse for hverandre. Selv om topp og bredde bygges opp

etter vidt forskjellige prinsipper, er begge grupper gjensidig avhengig av

hverandre.


Samarbeid, åpenhet, toleranse og engasjement er bærende

nøkkelverdier for organisasjonen vår. Disse verdier bærer også i seg et krav

til lojalitet ovenfor våre mål, konsekvenser, beslutninger og lover og regler
Levert av IdrettenOnline