Administrasjonen Fløya Anlegg AS (hall, bane og møterom) har følgende kontaktinfo:

Postadresse: Postboks 3660, 9278 Tromsø

Besøks-/Leveringsadresse: Dramsveien 206, 9010 Tromsø.

Daglig leder Fløya Anlegg AS:
Magne Ripmann mobil 9575 5438 post@floya.no og magne@floya.no

Organisasjonsnummer: NO 996 662 136 MVA
Kontonummer: 4750 24 82765

Mail:
post@floya.no
Bestilling av timer og leie av lokaler trykk her.


Fakturainfo Fløya Anlegg AS

Mail: 996662136@autoinvoice.no

EHF-Faktura til org. nr.: 996 662 136

Post:

Fløya Anlegg AS klient 996662136

Postboks 3261

7439 Trondheim

8.1 Anlegg og historikk

 • Fløya ble stiftet 24. Juni 1922.
 • Frem til 1960 og etter 2005 var/er IF Fløya en fleridrettsklubb.
 • Fløya består pr i dag av ca 25 lag i alderen 6 til 50 år samt en gruppe bueskyttere.
 • Fløya har ca 450 aktive utøvere og ca 200 funksjonærer og andre medlemmer.
 • Det spilles minst 600 kamper på våre anlegg i tillegg til mange tusen treningstimer.
 • Fløya kjøpte i 1949 28 mål tomt på Ekrehagen men fikk ikke bygge her. Tidlig på -70 tallet eksproprierte kommunen eiendommen.
 • Fløya har tidligere spilt sine kamper på Alfheim grus og på Templarheimen fra 1983.
 • I 1989 – 1990 fikk Fløya i samarbeid med Tromsø kommune opparbeidet to store og en mini- grusbaner på Templarheimen.
 • Fløya bygde klubbhus på Nansenplassen i begynnelsen av 1980-tallet. Dette ble i 1993 flyttet til Templarheimen sammen med nybygd garderobeanlegg.

8.2 Anleggsmasse i IF Fløya:
Fløyahallen: med fotballbane, garderober, treningsstudio (drives av Tromsø treningssenter), stor kantine og flere møterom, skatehall (drives av Tromsø skateklubb), samt stor lagringskapasitet i kjelleren.
Fløyabanen: kunstgressbane med varme i underlaget, samt tilhørende tribuner.
Templarheimen: 2 store grusbaner og en liten grusbane


I 1992 startet planlegging av ny kunstgressbane. I 1996 fikk vi plasseringa på plass og i 1998 stod banen med en prislapp på 11 mill kroner Ferdig.

 • Fløyabanen fikk undervarme og nytt krøllgress i 2006.
 • Planlegging av Fløyahallen ble startet i 1999, anleggstart i 2002 og hallen ble tatt i bruk i november 2003. Prislapp 55 mill. kroner og mange tusen dugnadstimer.
 • I 2007 startet arbeidet med nytt servicehus og tribune på Fløyabanen. Dette arbeidet pågår og vil ferdigstilles så snart finansiering foreligger. Dette arbeidet pågår og første byggetrinn vil bli ferdig så snart finansieringen er på plass.

IF Fløya ønsker å utnytte den kompetanse og erfaring som klubben disponerer og fortsette å utvikle gode treningsarenaer for byens barn og unge i samarbeid med Tromsø kommune og byens næringsliv.


Fløyahallen er en flerbrukshall på XXX m². Den består av idrettshall,

Gymsal for basketball, volleyball og andre innendørsidretter, Treningssenter, 3/4 kunstgressbane, Bueskytingsbane, Treningsrom, Klatrevegg, Lagerrom, kantine/kafe med kjøkken og møterom.
Gymsalen er utstyrt og merket for basket og volleyball. Kunstgressbanen kan deles i tre med nettheisevegger.

Kunstgressbanen og gymsalen leies ut til skoler, egne lag, andre idrettslag, frivillige grupper m.fl.


For å kunne benytte hallen må time være bestilt for at lys skal bli slått på.


Levert av IdrettenOnline