Kursplan IF Fløya
Fra vår sportsplan 2013-2016 vedtatt på årsmøtet 7. mars 2013, finner vi «Våre målsettinger» og følgende uttalelse:
IF Fløya – utvikling og utdanning av spillere, trenere, lagledere og dommere

  • Jevnlig å rekruttere spillere til sone- krets- og landslag
  • Tilby de som ønsker det å delta på relevante kurs i regi av Norges Fotballforbund
  • Rekruttere trenerkoordinator
  • Tilby klubbens keepere et eget treningsopplegg
  • Klubben skal aktivt involvere seg i kursing og utdanning av egne dommere, det være seg lagdommere, klubbdommere og kretsdommere.
Gjennom vår egen målsetting, sammen med det som kreves av å være en Kvalitetsklubb, ønsker vi å tilby all mulig tilgang på kursing og utdannelse innen fotball og ledelse.


LEDERKURS
I følge kvalitetsklubb kravene, så skal alle styremedlemmer bl.a. ha gjennomgått Lederkurs 1.

Kursplan TFK høst 2016.pdf


02/08/16/jwo
Levert av IdrettenOnline