Rollebeskrivelser Yngres


Kan også lastes ned som pdf: Rollbeskrivelser Yngres


TRENER YNGRES

Kompetanse og ferdigheter: Ønskede kvalifikasjoner

 • Spillererfaring
 • Trenererfaring fra aldersbestemte lag
 • Teoretisk og praktisk utdannelse tilsvarende UEFA C, minimum modul for aldersgruppen man trener
 • Samarbeidsvillig, åpen, tolerant og engasjert

Sport - Ansvarsområder

 • Utarbeide aktivitetsplan for lagets treninger, kamper og turneringer
 • Planlegge og lede laget i trening og kamp i samarbeid med øvrige i støtteapparatet
 • Spillerlogistikk, hospitering og rekruttering
 • Bidra til kontinuerlig utvikling av klubbens sportsplan

Administrativt - Ansvarsområder

 • Delta i lagets markedsaktivitets og utarbeidelse av budsjett
 • Kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator/treneransvarlig/daglig leder
 • Representasjon for klubben innenfor eget ansvarsområdeASSISTENT TRENER YNGRES

Kompetanse og ferdigheter - Ønskede kvalifikasjoner

 • Spillererfaring
 • Trenererfaring fra aldersbestemte lag
 • Teoretisk og praktisk utdannelse tilsvarende UEFA C, minimum modul for aldersgruppen man trener
 • Samarbeidsvillig, åpen, tolerant og engasjert

Sport - Ansvarsområder

 • Assistere i å utarbeide aktivitetsplan for lagets treninger, kamper og turneringer
 • Assistere i planlegging og ledelse av laget i trening og kamp i samarbeid med øvrige i støtteapparatet
 • Assistere i spillerlogistikk, hospitering og rekruttering
 • Bidra til kontinuerlig utvikling av klubbens sportsplan

Administrativt - Ansvarsområder

 • Delta i lagets markedsaktivitet og utarbeidelse av budsjett
 • Representasjon for klubben innenfor eget ansvarsområdeLAGLEDER - YNGRES
Kompetanse og ferdigheter - Ønskede kvalifikasjoner

 • Administrativ erfaring
 • Beherske Windows - applikasjoner
 • Samarbeidsvillig, åpen, tolerant og engasjert

Sport - Ansvarsområder

 • Publisere aktivitetsplan for lagets treninger, kamper og turneringer i samarbeid med trenerne
 • Avvikle minimum 2 foreldremøter per år i samarbeid med øvrige i støtteapparatet
 • Ansvarlig for at nødvendig spiller- og lagutstyr, herunder medisinsk materiell
 • Registrere "Kamptropp" i FIKS foran hver kamp og ansvar for at dommerkort signeres og videreformidling av dommerregning (Gjelder f.o.m. 13 år)
 • Å melde inn ønsker og endringer til terminlisten i samråd med trenerne, samt delta på terminlistemøte
 • Å melde inn bane- og hallbehov for laget
 • Ansvarlig for gjennomføring av hjemmekamper
 • Assistere i rekruttering
 • Ønske nye spillere og foresatte velkommen
 • Ansvarlig for at  lagene alltid stiller i korrekt antrekk til kamper og markedsaktiviteter
 • Ansvarlig for gjennomføring av hjemmekamper

Administrativt - Ansvarsområder

 • Lagets øverste administrative leder
 • Kontaktperson inn mot administrasjonen og ut mot foresatte
 • Delta i lagets markedsaktiviteter og utarbeidelse av budsjett
 • Delta på klubbens lagledermøter
 • Representasjon for klubben innenfor eget ansvarsområdeDUGNADSANSVARLIG - YNGRES

Kompetanse og ferdigheter - Ønskede kvalifikasjoner

 • Administrativ erfaring
 • Beherske Windows - applikasjoner
 • Samarbeidsvillig, åpen, tolerant og engasjert

Administrativt - Ansvarsområder

 • Kontaktperson opp mot Fløya Anlegg
 • Koordinere lagets dugnader, herunder oppsett av dugnadsliste i samarbeid med øvrige støtteapparat
 • Føre timeliste over gjennomførte dugnader
 • Opplæring av nye foresatte i diverse dugnadsoppgaverØKONOMIANSVARLIG - YNGRES

Kompetanse - Ønskede kvalifikasjoner

 • Administrativ erfaring
 • Erfaring med regnskap
 • Beherske Windows - applikasjoner
 • Samarbeidsvillig, åpen, tolerant og engasjert

Administrativt - Ansvarsområder

 • Utarbeide budsjett i samarbeid med øvrige i støtteapparatet
 • Delta i lagets markedsaktiviteter
 • Utarbeide og vedlikeholde oversikt over alle spillere og støtteapparat, inklusiv "next of kin"
 • Følge opp innmeldinger på minidrett.no slik at de blir registrert på klubbens klubbadmin for daglig leder for fakturering av kontingent og aktivitetsavgift
 • Rapportere til daglig leder i spørsmål og økonomi, herunder budsjett og regnskap
 • Representasjon for klubben innenfor eget ansvarsområde


Levert av IdrettenOnline